ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЕТ „Анайс-Тойота", със седалище и адрес на управление: гр. Перник, ул. "Струма", бл. 54, вх.А, ап. 7, ЕИК 113584198,  наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ" и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ", на електронния каталог www.toplo.org, наричан по-долу „КАТАЛОГ".

www.toplo.org е интернет сайт – електронен каталог на фирма ЕТ Анайс-Тойота" . Този интернет сайт има за цел да представи стоките, наричани по-долу ПРОДУКТИ“ и услугите, които фирмата предлага на пазара. Офертите в Каталога са идентични с продуктите предлагани във фирмения магазин и актуалните им промоции.

Продуктите, които се намират на интернет страницата www.toplo.org не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на Търговеца.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ СТОКИ

1.1. Всички цени в Каталога са посочени в български лев, с включено ДДС и не включват цена за доставка.

1.2. Всички цени са валидни до изчерпване на количествата. Търговецът има право да прави промени в публикуваните материали по всяко време, без предварително да информира Потребителите, да сменя цени, изображения и детайли на Продуктите. Възможни са печатни грешки и разлики в дизайна на продуктите.

1.3.Някои от публикуваните продукти може да не са налични в момента. За актуална информация за наличните продукти можете да се свързвате с представителите на Каталога на посочените в сайта телефони и електронна поща.

1.4. Търговецът не носи отговорност, ако информацията публикувана от производителите на стоките, относно техническите им характеристики е невярна.

1.5. Материалите в този сайт не могат да се променят, копират, разпространяват или раздават с комерсиална цел, без писмено съгласие от страна на ЕТ Анайс-Тойота". Търговските марки са притежание на техните собственици и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. ЕТ „Анайс-Тойота" е фирма, регистрирана в съответствие със законите на Република България.

2. ЦЕНИ

2.1.Всички цени в Каталога са посочени в български лев, с включено ДДС и не включват цена за доставка.

2.2. Търговецът има право да променя цените на продуктите посочени в Каталога по свое усмотрение и по всяко време. Фирмата не е задължена предварително да уведомява за това Потребителите. При промяна на цената Потребителят е задължен да плати тази цена, която е била актуална по време на сключване на покупка- продажба.

2.3. При намаления обявени в Каталога, неактуалните цени се задраскват, а до тях се обявява цената с намалението.

2.4. Начините на плащане са при получаване на продукта от куриера – наложен платеж, по банков път и при посещение на магазин на ЕТ  „Анайс-Тойота".

2.5. Всеки Потребител сам избира начина на заплащане на избраната от него стока. Всяка закупена от Потребителя стока следва да бъде заплатена в пълния й паричен размер, чрез един от посочените начини на плащане.

 2.6 Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок от 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок търговецът не поема отговорност за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

3. ДОСТАВКА

3.1. Поръчаните от Вас продукти ще бъдат доставени в най-кратки срокове от доставчиците на ЕТ „Анайс-Тойота" или чрез куриерска компанияЕконт".

3.2. Цената на доставката се формира в зависимост от теглото на продукта, отдалеченост на населено място и нужно време за доставяне.

3.4. Потребителят носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставка на стоката от доставчици различни от тези на Търговеца. Веднага след предаване на стоката на куриер, Търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер на друг доставчик.

3.5. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Търговеца. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока.

3.6. При предаване на стоката потребителят или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

3.7. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Потребителят дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

3.8. Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради някоя от следните причини: 1. Липса на наличност на поръчаната стока; 2. Неуспешно плащане от страна на Потребителя; 3. Грешен или непълен адрес за доставка или телефон за контакт с Потребителя.

3.9. Възможна е доставката на продукти извън България. За допълнителна информация се свържете с нас чрез посочените в Каталога телефони или електронна поща.

4. ОТКАЗ ОТ СТОКА

4.1. На основание чл. 50 ЗЗП Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55, ЗЗП в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че стоката не е използвана и не е нарушена целостта на опаковката й. Съгласно чл. 55 от ЗЗП ЕТ „Анайс-Тойота" може да приеме върнатата покупка единствено, ако тя е в оригинална опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид. Потребителят е длъжен да представи покупните документи за стоката, а именно: копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка придружена от съответната стокова разписка.

4.2. Транспортните и други разходи ще са за сметка на Потребителя. В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние Потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от Потребителя на Търговеца, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

4.3 Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите на посочения интернет адрес: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

4.4. Орган за алтернативно решаване на спорове (АРС) по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с продажба Потребителите могат да ползват и интернет сайта: ОРС. *синият шрифт е действащ линк към интернет сайтове

5. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

5.1. Търговецът предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

5.2. Стоките в Каталога се продават със законната им гаранция, обявена от производителя им. За всеки продаден продукт се издава валидна гаранционна карта (в случаите, в които производителят е осигурил такава. Виж т. 5.1.), включваща условията на гаранцията, данните за стоката и продължителността на гаранцията.

5.3. Търговецът си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стока, когато: гаранционната карта на продукта е изгубена; е извършен опит за ремонт от неоторизиран сервиз, включително действия от самия Потребител; се установят повреди, причинени от неправилна експлоатация на уреда; е нарушена физическата цялост на изделието.

5.4. В зависимост от вида на закупената техника гаранционното обслужване се поема от ЕТ „Анайс-Тойота" или от оторизираните сервизи на партньорите му.

6. ПРОМЕНИ НА УСЛОВИЯТА

6.1. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Търговеца, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия на основание промени в законодателството.

6.2. Променените условия ще бъдат оповестени в Каталога и всички клиенти се считат уведомени за промените от момента на публикуване.

Предупреждение относно Регламент (EС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични

данни и относно свободното движение на такива данни.

Toplо.orgизползва "бисквитки" с цел да анализира трафика към сайта  и да ни помогне да Ви предложим по-бърза и качествена услуга.

Този сайт използва “бисквитки”, за да съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство настройките,

направени по време на вашето посещение. Бисквитките са файлове, съхранени във вашия браузър и се

използват от повечето уебсайтове, за да ви помогнат да персонализирате вашието сърфиране.

Като продължавате да използвате този сайт без да променяте настройките, вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с

използваните от нас “бисквитки".

Ако не желаете да приемете това споразумение предоставено от нашия сайт, можете да направите следното:

 

  • Да напуснете сайта.

  • Да конфигурирате Вашия браузър така, че да ви уведомява всеки път, когато получите "бисквитка" и да ви дава възможност за избор дали да я приемете или не, или да блокира всички или определени категории "бисквитки

Във връзка с прилагането на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.,

Toplo.org приема и прилага актуализирана политика за защита на Вашите лични данни , които сте ни

предоставили като потребител на нашия каталог. В съответствие с Общия регламент за защита на данните

(GDPR), от дата 24.05.2018 Вашите профили са деактивирани. Toplo.org вече не предлага опция за регистрация

в он-лайн каталога и не обработва Вашите лични данни.Нови продукти

» Няма нови продукти в този момент

Контакти

Нашата телефонна линия работи 24/7

Телефон:+359 887 25 95 78 +359 887 58 54 28 +359 76 600 149

Свържете се с нас